Про САІ України

 

Служба аеронавігаційної інформації (САІ) є єдиним повноважним і відповідальним органом з питань обслуговування аеронавігаційною інформацією в Україні й діє на основі повноважень, делегованих їй Державною авіаційною службою України.
САІ створена в червні 1996 року.
З вересня 1998 року САІ входить до складу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
З липня 1999 року САІ є одним з підрозділів Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.
До складу САІ входять:
- відділ дизайну аеронавігаційних процедур;
- відділ аеронавігаційної інформації;
- відділ автоматизації.
САІ відповідає за збір і розповсюдження офіційної аеронавігаційної інформації, яка стосується всієї території й повітряного простору України, включаючи повітряний простір над районами відкритого моря й інші території – відповідно до регіональних угод.
Завдання Служби аеронавігаційної інформації – забезпечення потоку аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації, необхідних для безпечного, регулярного, економічного та ефективного функціонування глобальної системи організації повітряного руху.
Вимоги до САІ визначені в Правилах обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією, в основу яких покладені стандарти Додатку 15 ICАО, де описані типи й обсяги необхідної інформації, а також способи її надання споживачеві.
Відповідно до вимог Стандартів і рекомендованої практики ICАО, Повітряного кодексу України, Положення про використання повітряного простору України та Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією» САІ надає аеронавігаційну інформацію у стандартизованому форматі, який включає:
- Збірник аеронавігаційної інформації (AIP), включно з поправками до AIP (AIP AMDT);
- доповнення до AIP (AIP SUP);
- NOTAM;
- циркуляри аеронавігаційної інформації (AIC);
- аеронавігаційні карти.
З січня 2008 року САІ також публікує Збірник аеронавігаційної інформації за правилами візуальних польотів (VFR Airfield Guide).
З грудня 2011 р. САІ приєдналася до Загальноєвропейської бази даних САІ (EAD) за сценарієм надання в EAD повного набору статичних аеронавігаційних даних.
В рамках розвитку системи аеронавігаційної інформації й переходу на цифрові технології збирання, зберігання, обробки й передачі аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації, САІ бере участь у реалізації дорожньої карти IСАО з переходу від обслуговування аеронавігаційною інформацією (САІ) до управління аеронавігаційною інформацією (УАІ).
CАІ бере участь у реалізації цільового завдання ЕSSIP з забезпечення якості аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації. Це завдання встановлює вимоги до якості аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації щодо їхньої точності, роздільної здатності й цілісності. Застосовується до Європейських систем організації повітряного руху (EATMN), їхніх компонентів і асоційованих процедур, пов'язаних з процесами створення, отримання, зберігання, обробки, передачі й розповсюдження аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації.

 

Нормативна база
Правила, процедури, вимоги до документів і порядок надання необхідного обслуговування аеронавігаційною інформацією користувачам повітряного простору в Україні викладені в наступних національних нормативних документах:
- Авіаційні правила України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»; (Документ)
- Методика з інформаційного наповнення аеронавігаційних карт і схем. Завантажити(розмір 1.92Mb)

 

Контактна інформація:
Начальник служби аеронавігаційної інформації – Власов Сергій Анатолійович
тел.: (+38 044) 351 69 46
e-mail: Vlasov_SA@uksatse.aero
З питань дизайну аеронавігаційних процедур – Добрянський Володимир Володимирович
тел.: (+38 044) 351 69 10
e-mail: Dobrianskyi_VV@uksatse.aero
З питань аеронавігаційної інформації – Гирик Олександр Дмитрович
тел.: (+38 044) 351 69 52
e-mail: Hyryk_OD@uksatse.aero
З питань підготовки і видання NOTAM – Кувалдін Сергій Михайлович
тел.: (+38 044) 351 68 95
e-mail: Kuvaldin_SM@uksatse.aero
З питань передплати і придбання видань САІ – Благова Наталія Юріївна
тел.: (+38 044) 351 69 26
e-mail: Blahova_NY@uksatse.aero