Послуги САІ України
Збірники аеронавігаційної інформації

 

Збірники аеронавігаційної інформації:
– Збірники аеронавігаційної інформації (AIP) призначений для задоволення потреб міжнародної та національної авіації в аеронавігаційній інформації для виконання польотів у повітряному просторі України;
– Збірник аеронавігаційної інформації за правилами візуальних польотів (VFR) призначений для задоволення потреб міжнародної та національної авіації в аеронавігаційній інформації для польотів за правилами візуальних польотів в повітряному просторі України класу G на абсолютних висотах до 1500 метрів включно.
Видання публікуються в такому вигляді:
– у ISO-форматі
– доступ до web-сайту